Deurbelactie

De deurbelactie van de stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne is een groot succes!

46% van de winkels en horecazaken in Borne heeft nu een deurbel. En na bezoek bleek dat 19% elektrische deuren heeft, dus daar was een deurbel niet nodig. Een kleine 3% heeft een eigen deurbel of is goed toegankelijk. Nog niet iedereen is bezocht, maar zoals het er nu naar uitziet kunnen mensen met een rollator of rolstoel bij bijna 70% van de winkels gemakkelijker naar binnen.

De reacties van de winkeliers die meedoen met de deurbelactie zijn heel positief. Van hun klanten ook trouwens, de vrijwilligers die de deurbellen rondbrengen worden geregeld aangesproken. Enkele reacties:
• waarom hebben we dit niet zelf bedacht?
• wat een mooie simpele oplossing
• we zijn er blij mee, ik vind zelf onze deur ook een onding om open te doen
• ik zie nu pas hoe lastig het is met een rolstoel, goed dat jullie dit doen
• wil je meedenken/advies geven hoe we onze winkel toegankelijker kunnen inrichten?
• we zijn nu bewuster van de problemen waar je in een rolstoel tegenaan loopt
• natuurlijk doen we mee, iedereen doet toch mee in Borne? Goede actie.
• Bij ons komen relatief veel ouderen en die kunnen nu aanbellen. Heel goed dat jullie dit doen.

De gemeente Hengelo heeft inmiddels ook contact gezocht met de stichting en wil deze deurbelactie ook bij hun winkels gaan uitzetten. De stichting is in ieder geval heel blij met de medewerking van de winkeliers en de positieve reacties. En ze willen graag meedenken en advies geven over toegankelijkheid bij winkels.

Als er winkels (of horeca) zijn die de deurbelactie gemist hebben, maar graag een deurbel willen, mail naar: deskundigenhandicapborne@gmail.com

Kijk voor meer informatie op de website van Ervaringsdeskundigen Handicap Borne

Volg het nieuws uit Borne