De Stichting Borns Noaberschap helpt lokale ondernemers.

Nieuwe Stichting helpt door corona getroffen Bornse bedrijven.

Ondanks alle hulp die ondernemingen krijgen vanuit Den Haag als gevolg van de corona-epidemie, zijn er in Borne toch diverse bedrijven die het water letterlijk tot aan de lippen staat.

Spontaan reageerden dertien ondernemers toen hen werd gevraagd zich te melden wanneer ze het echt moeilijk hebben. De oorzaken van de problemen zijn divers. Zoals ‘een verkeerde inschrijving bij de KvK, ‘net een goed kwartaal gedraaid en toen stortte de boel in’ en ‘te jong’. De situaties zijn vaak schrijnend.

Na overleg met onder anderen dorpsmanager Ruben Baartman, ook op de hoogte van de problematiek, is de Stichting Borns Noaberschap opgericht. Deze stichting heeft als doel om bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de corona financieel te helpen. Daarbij wordt een beroep gedaan op andere Bornse ondernemingen en op de inwoners van Borne om geld beschikbaar te stellen. Diverse potentiële sponsoren zijn ondertussen benaderd en de eerste toezeggingen zijn al binnen.

Ook inwoners van Borne kunnen de in nood verkerende ondernemingen financieel bijstaan. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL74RABO 0365 6238 30 ten name van Borns Noaberschap. Mochten er vragen zijn; richt een email aan noodkreet@bornsnoaberschap.nl.

Overigens kunnen ondernemingen nog steeds om hulp vragen door een e-mail te richten aan het zelfde adres: noodkreet@bornsnoaberschap.nl. De bedrijven worden vervolgens doorgelicht om vast te stellen of de gevraagde hulp ook echt absoluut nodig is en of deze nog op tijd komt. Ze dienen daarvoor hun (jaar)cijfers te laten controleren door FED/ACC, gevestigd in Borne. Eigenaar Marcel Rouwen vraagt overigens geen vergoeding voor deze controle. De stichting beslist dan weloverwogen of en zo ja welk bedrag wordt uitbetaald.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat diverse ondernemers al geholpen zijn met een paar duizend euro. Daarom doet de stichting ook een beroep op de lokale bevolking van Borne. Herman Ellenbroek, namens de stichting: “We hopen dat collega-ondernemers en inwoners van Borne over hun hart strijken en samen met anderen de noodlijdende ondernemers de helpende hand toesteekt, zodat zij ook na de corona nog actief zijn in Borne. Samen houden we Borne sterk.”

Meer over Ondernemen in Borne

Lees het laatste Nieuws uit Borne

Een productie van RTV Borne