De lintjesregen in Borne

Burgemeester Jan Pierik verzorgde op dinsdag 26 april de traditionele lintjesregen in Borne.. Acht personen kregen een koninklijke onderscheiding. Allemaal van harte proficiat !!!

De gedecoreerden zijn:
Gerard Adams (68) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Maria Anna Helena (Marjan) Adams – van Tongeren (73) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vincent Johannus Maria (Vincent) Kuipers (67) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Albertus Johannes Maria (Bert) Monnink (68) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Hendrikus Hermanus (Henk) Semmekrot (72) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Johannes Jozef Maria (Paul) Snijders (53) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Marinus Gert-Jan (Marc) Wennekink (55) Lid in de Orde van Oranje Nassau
Wilhelmus Marcellus Maria (Wim) Menheere (74) Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hierna de uitgebreide informatie per gedecoreerde.

Gerard Adams (68)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

1972 – 1987 Voorzitter en Koorlid bij Jongerenkoor Con Spirito Protestantse Gemeente Borne
1997 – 2001 Diaken Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk Borne
2000 – heden Actief Koorlid (Gerard organiseert vele interne activiteiten en jubileumoptredens
2005 – 2006 Ouderling, SOW Gemeente Borne – hervormd en gereformeerd
2010 – 2011 Voorzitter van de kerkenraad Protestantse Gemeente Borne
2014 – heden Medewerker Tuingroep PKN te Borne
2016 – heden Vrijwilliger Apollo 13
2018 – heden Coördinator werkgroep Liturgisch Bloemschikken: Protestantse Gemeente Borne
2019 – 2020 Mede coördinator restauratie Oude Kerk, PKN te Borne
2019 – heden Cameraman/ medewerker Beeld en Geluid, Protestantse Gemeente Borne
2019 – heden Medewerker online zangers, PKN
2019 – heden Lid Belboom, PKN
2019 – heden Hulpkoster, PKN
2020 – 2021 Mantelzorger

Maria Anna Helena (Marjan) Adams – van Tongeren (73)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

1978 – 2000 Lector en Vrijwilliger bij de R.K. Parochie Sint Stephanus te Borne
1983 – 1993 Vrijwilliger bij het Asielzoekerscentrum Zenderen
1984 – 1993 Lid van de Werkgroep Vrouw, Geloof & Samenwerking
1985 – 1997 Vrijwilliger bij basisschool ‘t Oldhof
1988 – 1993 Bestuurslid van de Kringloopwinkel Borne
2005 – 2016 Vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente Nieuwe Kerk te Borne
2014 – 2015 Vrijwilliger bij de Wereldwinkel te Borne
2015 – heden Mantelzorger van diverse familieleden en vrienden
2016 – heden Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Borne
2016 – heden Voorzitter van het Koor Cantabile
2019 – heden Vrijwilliger bij de Bloementuin Floralia te Borne

Vincent Johannus Maria (Vincent) Kuipers (67)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

1978 – 1985 Dirigent van het kinderkoor bij de Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Zenderen.
1999 – 2011 Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Het Beste van Borne.
2000 – 2003 Dirigent van het kinderkoor bij de Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Zenderen
2004 – 2007 Bestuurslid van de Stichting Borne 800
2007 – heden Oprichter, bestuurslid en voorzitter Stichting Het Kloosterpad te Zenderen
2009 – heden Oprichter, voorzitter/ bestuurslid van de Werkgroep Multifunctioneel Park ‘t Wooldrik
2009 – heden Voorzitter/ bestuurslid van de Werkgroep Sortimentstuin Kloostergaarde te Zenderen
2012 – heden Organisator van het Muzikaal Kloosterpad
2015 – heden Secretaris van en vrijwilliger bij de Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Zenderen
2015 – heden Vrijwilliger bij het Dagactiviteitencentrum De Ster te Borne
2017 – heden Vrijwilliger bij het Twents Liturgie Koor te Zenderen

Albertus Johannes Maria (Bert) Monnink (68)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

1977 – heden Bestuurslid (tot 1984) van en vrijwilliger bij de Klootschietersvereniging Hertme
1995 – 2016 Vrijwilliger bij het Openluchttheater Hertme
2004 – heden Bestuurslid (tot 2019) van en vrijwilliger bij de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme
onbekend – heden Lid van de werkgroep kerkhofonderhoud van de geloofsgemeenschap H. Stephanus te Hertme en lid van de werkgroep Kerststal Hertme

Hendrikus Hermanus (Henk) Semmekrot (72)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

onbekend – 1985 Vrijwilliger bij de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Zenderen ( ‘t Rigtershoes)
1990 – heden Lid/ voorzitter/ vrijwilliger bij de Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Zenderen
2006 – 2021 Secretaris van de Dorpsraad te Zenderen
2007 – heden Oprichter/ coördinator en sinds 2020 lid van de AED Werkgroep te Zenderen
2012 – heden Lid van de werkgroep Bloembakken te Zenderen

Johannes Jozef Maria (Paul) Snijders (53)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

1985 – 2016 Vrijwilliger/ misdienaar/ acoliet/ koster en voorganger bij de Parochie van de H.
Theresia te Borne
2014 – heden Voorganger bij de R.K. Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Zenderen
2014 – heden Medeoprichter van en vrijwilliger bij de vereniging Theresiagemeenschap Borne Tevens lid van de stuurgroep/ koster en voorganger en verzorgt video-opnames en -montages
2015 – heden Lid van de taakgroep samenkomst van Karmel Twente

Marinus Gert-Jan (Marc) Wennekink (55)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

1987 – 1990 Voorzitter van de PJGO
1988 – 1989 Vrijwilliger bij voetbalvereniging Voor Alle Boeren Ontspanning
1990 Vrijwilliger bij voetbalvereniging Heracles
1992 – 1997 Voorzitter van de Fokstudieclub Almelo
1993 – 2002 Bestuurslid van het buurtschapscentrum De Hoff te Azelo
1995 – 1997 Bestuurslid van de vereniging Veilig Verkeer Nederland, afd. Ambt-Delden
2002 – 2020 Vrijwilliger en bestuurslid (2011-2020) van voetbalvereniging Zenderen

Wilhelmus Marcellus Maria (Wim) Menheere (74)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

1974 Medeoprichter van de Vastenactie te Borne
1982 – heden Mede-initiatiefnemer/ medeoprichter en bestuurslid (periode onbekend) van en vrijwilliger bij de Vereniging Wereldwinkel Borne
2010 – heden Bestuurslid (tot 2014) van en vrijwilliger bij het Openluchttheater Hertme (Stichting Theater & Cultuur Hertme)
2014 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Floris Hazemeyer te Borne
2014 – heden Bestuurslid en secretaris van en vrijwilliger bij GroenLinks, afdeling Borne
2015 – heden Penningmeester van en vrijwilliger bij de Vereniging Theresiagemeenschap Borne
2015 – heden Bestuurslid van de Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge
2018 Vrijwilliger bij het muziekproject voor mensen met dementie, Stichting Zorggroep Sint Maarten te Losser
2020 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Hospice Borne (2020-heden)
onbekend Vrijwilliger bij de Stichting Ontwikkelingssamenwerking in Borne

Volg het nieuws uit Borne