De bouw van de Hooiberg gaat voorspoedig

Een fijne plek om te wonen, midden in de wijk én in de samenleving!

Op de plek van voormalige basisschool ‘De Hooiberg’ is men druk bezig met de bouw van 12 appartementen die straks een warm thuis moeten bieden aan jong volwassenen met een verstandelijke beperking. De bouw van de Hooiberg gaat voorspoedig. Ook wordt er gewerkt aan het opknappen van de Sportzaal. Wat wordt dit voor de toekomstige bewoners een mooie plek om te wonen. Mooie ontwikkeling ook voor de wijk Stroom Esch.

Het is al weer vier à vijf jaar geleden dat een groep ouders zich begon te oriënteren op de markt wat voor hun kind de meest passende woonvorm zou zijn. Je komt dan al gauw uit bij de grote zorgaanbieders zoals Aveleijn er één is. Echter deze zorgaanbieders zijn een grote organisatie met veel kosten die uit het PGB of Wajong budget betaald moeten worden. Het hele bedrag komt niet ten goede aan het kind zelf. Deze groep ouders vond dat bepaalde onderdelen van de zorg hen minder aansprak en wilden meer invloed hoe het wordt vormgegeven. Ze besloten om zelf onderzoek te doen. De ouders kiezen bewust voor kleinschalig wonen voor hun kinderen. Een ‘warm thuis’, veilig en vertrouwd. Een fijn huis om te wonen, midden in de wijk én in de samenleving! Een plek om zelfstandig te wonen en samen te leven, mét 24-uurs begeleiding.

Het college van burgemeester en wethouders van Borne stemde in juni 2017 in met het voorstel om in de voormalige schoollocatie De Hooiberg een woon-zorgvoorziening te realiseren. Het initiatief van enkele ouders van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking werd ook goed ontvangen door omwonenden en de wijkvereniging van de Stroom Esch.

foto’s met dank aan Wijkvereniging Stroom Esch