De Bornse ambtenaren verhuizen naar het Kulturhus

College kiest voor synergie met Kulturhus

Het College is eruit! Er wordt gekozen voor nieuwbouw bij het Kulturhus. Daar wordt een raadszaal en kantoorruimte bijgebouwd voor alle medewerkers. Het bestaande gemeentehuis wordt verkocht. De gemeenteraad moet binnenkort het definitieve besluit nemen.

Het huidige gemeentehuis, dat al dateert van 1988 en destijds werd gebouwd als verruimbouw van de Villa Elisabeth, heeft te kampen met achterstallig onderhoud. Om het huis geheel aan de eisen van deze tijd te renoveren zou een behoorlijke investering gedaan moeten worden. Vandaar dat er gekeken is naar alternatieven. Verschillende scenario’s passeerden de revue, maar uiteindelijk is toch gekozen voor nieuwbouw bij het Kulturhus, de zogenaamde synergie met het Kulturhus. Dit heeft als grote voordeel dat er gewerkt kan worden vanuit één loket, zo dicht mogelijk bij de inwoners. Het gemeentebestuur wil toegankelijk en transparant zijn, midden in de samenleving staan en dat kan het beste vanuit een locatie waar toch al veel mensen komen. Een tweede belangrijke aspect is het besparen van kosten. De investeringskosten en exploitatiekosten zijn beperkter. Het Kulturhus heeft energielabel A en daar moet de nieuwbouw eveneens aan voldoen. Dit betekent dat er in de toekomst bespaard kan worden op de energiekosten. De boekwaarde van het huidige gemeentehuis, 2.150.000 euro moet geheel zijn afgeboekt in 2014. Er is in dit bedrag nog geen rekening gehouden met eventuele verkoop van het huidige gemeentehuis, dat begroot is op zo’n 500.00 euro. Dat bedrag zou de boekwaarde nog kunnen verlagen. Met de nieuwbouw kan worden voldaan aan de duurzaamheidseisen van het klimaatakkoord en dit biedt bovendien kansen om te komen tot een maatschappelijk plein met een centrale toegang tot voorzieningen als zorg, welzijn en inkomen. Zo ontstaat er een Huis van Borne. Om dit te realiseren wordt de achterkant uitgebreid met kantoorruimtes en aan de voorkant met een multifunctionele raadszaal. Door het verbinden van functies en disciplines en tevens het creëren van een laagdrempelige en warme ontmoetingsplek voor alle inwoners en het werken volgens de nieuwste technieken, maakt dit Huis van Borne klaar voor de toekomst.

Huis van Borne

Het nieuwe huis van Borne zal het zesde onderkomen worden van het College, gemeentebestuur en ambtenaren van de gemeente. Als eerste werd in 1811 een kamer bij de burgemeesterswoning in gebruik genomen, echter al gauw gevolgd door het eerste gemeentehuis. Dit moet tegenover de Oude Kerk gestaan hebben vlakbij de Pietmankolkschool. Het derde gemeentehuis werd in 1860 in gebruik genomen en stond aan de Markt, thans Dorsetplein geheten. Ongeveer op de plek waar nu het restaurant Roast It staat. Hier verbleef men geruime tijd want pas in 1930 verkasten alle ambtenaren naar de Villa Elisabeth. Dat gebouw werd na een aantal jaren te klein en er werd een verzoek tot verruimbouw ingediend. Dit resulteerde in het huidige gemeentehuis dat in 1988 betrokken werd. Nu in 2021 is het pand technisch afgeschreven en vertoont de nodige mankementen. Opknappen heeft geen zin, er moet echt iets gebeuren.

De totale kosten van de nieuwbouw bij het Kulturhus bedragen 5,2 miljoen euro. De bouwkosten bedragen 4.785.000 euro en het overige bedrag wordt uitgegeven aan voorbereidingskosten. Het College gaat uit van een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Dit leidt tot een kapitaallast van 182.000 euro maar daar tegenover staat weer een besparing op de exploitatiekosten. Temeer omdat de nieuwbouw kleiner is. Wat de investering betreft is dit de minst kostbare, maar wel doeltreffende oplossing.

Volg het nieuws uit Borne

tekst: Annemarie Haak
met dank aan bornse courant