Cursiefje: Waarover wil ik schrijven

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

WAAROVER WIL IK SCHRIJVEN?

Over vraagtekens. Over Gaza, over Israël. Over wraak, over veiligheid. Over terreur. Over vrede en veiligheid. Over toenadering. Over grensovergangen. Over terreur. Over hulp. Over iets afschuwelijks. Over gevangenschap en bedreiging. Over welke kant je kiest. Over splijtzwammen. Over oorlogsfronten. Over raketten. Over vrede, die verder weg lijkt dan ooit. Over een zon die verminking en moord omarmt. Over vredesduiven die zich vergissen. Over vredesduiven die zich niet vergissen en zich niet laten wegblazen. Over vraagtekens die uitroeptekens worden. Over boomwortels die dat niet beamen en zich in onzichtbare diepte aaneenknopen.

Waarover wil ik schrijven?

Over hoop en stilte. Ik zoek een plek met een deur die openstaat. Maar die deur doet geen beloften. Een deur is maar een deur. En ik nam trouwens ook nog eens geen sleutel mee.
Ik weet even niet waar ik de woorden hoop en stilte moet laten. Ik haal een fragment uit het gedicht ‘Het gebruik van woorden’ van Gerrit Kouwenaar aan:

er is geen zekerheid, maar dit is zeker:
het wordt winter.
boers en strak staan mijn wangen.
de vette schaatsen vlekken de smoking.
o het gebruik van woorden
voor een tastbare wereld
en ik blaas mijn longen
leeg in mijn letters…….

Waarover kan ik schrijven?

Dichterbij, over op weg zijn naar de verkiezingen van 22 november. Over ‘maar’ en of ‘en’. Over ‘mondjesmaat’. Over blaadjes die vallen. Over de ‘bladblazer’ die ik hanteer. Over een elf kilometer lange put in de aardbodem, een ultradiep boorgat. Over een boodschap overbrengen. Over wat muziek met je doet. Over of ik er al bijna ben. Over buiten het boekje gaan. Over een uitweg. Over een lekker speciaal biertje. Over wat eten we vandaag. Over waar Borne zijn historische stenen laat. Over golven die op kusten breken. Mijn verhalen vertellen tot ze niet meer in stukken, in snippers worden gescheurd.

Jan Stoop, 22-10-2023

Kijk hier voor meer Verhalen uit Borne

Meer over cultuur uit Borne

Volg het nieuws uit Borne