Cursiefje: Mijn Borne 2030

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

Het gaat in deze column over… dynamiek, dat ik zie als beweging, kracht, massa, vaart.
Schreef ik daar al eens over? Tien jaar geleden? Over Mijn Borne 2030: Dynamische Dorpen? Een toekomstvisie die in 2030 moet uitpuilen van dynamiek. Die dynamisch moet zijn wat betreft welzijn en samenleving, ruimte en wonen, economie en duurzaamheid.

Borne zet zijn toekomst zelf in elkaar, kopte toen nog de Bornse Courant op de voorpagina. ‘Kartrekkers’ ondertekenden een convenant als waarborg. Een wethouder onthulde bij het kulturhus De Bijenkorf een toekomstboom (een Parrotia Persica). Deze boom vertakt zich vanaf de grond. “Symbolisch”, zei hij, “voor vertakkingen vanuit de samenleving, voor ontplooien en groei”.

De ambitie Borne in 2030 wordt verwoord. In 2030 is Borne nog steeds een zelfstandige gemeente binnen de Netwerkstad Twente. Niet als geïsoleerde gemeente. Maar in samenwerking met de andere gemeenten als duurzame motor van en voor de regio. Met in essentie behoud van de identiteit en de sociale samenhang van de Bornse leefgemeenschap. Hoe mooi kun je het zeggen… Daarbij heeft Borne zich gehouden aan (regionale) afspraken en bouwopgaven. Stedelijke functies worden behouden en nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Borne is in 2030 een kern waar mensen kunnen wonen, werken, waarbij traditionele waarden gebleven en versterkt zijn, maar ook de eigen kenmerken als saamhorigheid, herkenbaarheid, gemoedelijkheid, duidelijk naar voren komen in de sociale infrastructuur.

Naar verluidt is Mijn Borne 2030 de eerste toekomstvisie die in Nederland gemaakt is voor en door de gemeenschap. Die aanpak viel in de prijzen: de Galjaardprijs, voor de beste overheidscommunicatie.

Als Dichter Bij schreef ik met een relativerende knipoog deze Boodschap: Kort na de gemiste afslag zei ze: Keer om waar mogelijk. Ik begreep de boodschap. Wordt vervolgd, maar wel anders. En dit Fragment: Of het ooit nog eens BorneaandeNoordzee wordt, is nu mijn prangende vraag. Naar verluidt en op grond van informatie die zieners mij geven zit dat er per definitie niet in. Er is, zo heb ik nagevraagd, geen visie die zich daar aan waagt.

Wat wel gebeurt, is dat de visie Mijn Borne 2030 tien jaar later wordt opgefrist. Met nu ook onderwijs en zorg erbij. Het meepraten wordt gekoppeld aan vragen als wat tot nu toe geslaagd is, wat nog niet en wat erbij moet als relevant en haalbaar.

Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen, maar het moet voorwaarts worden geleefd, zei de Deense filosoof Kierkegaard al ergens in de eerste helft van de negentiende eeuw.

Jan Stoop, 6-12-2021

Kijk hier voor meer Verhalen uit Borne