Cursiefje: Denken

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

Wat moet ik opsteken over Bert Schierbeek uit het Beknopte Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van dr. G.P.M. Knuvelder? In de zevende druk komt hij niet voor. In het studieboek Literatuur van H.J.M.F. Lodewick, zevenentwintigste druk 1973, wel. Hij moet zijn hoofdstukje delen met Sybren Polet. Overeenkomst is dat ze beiden de neiging hebben tot experimenteren en dat ze gebruik maken ‘van vreemde, niet van henzelf afkomstige teksten’. Verschil is dat Schierbeek ‘meer lyrisch’ is en dat zijn proza soms tendeert naar de (vrije) poëzie, terwijl Polet zijn proza en poëzie ‘duidelijk scheidt’. In zijn boek Inspraak maakt Schierbeek vooral waar dat hij literatuur ziet als een vormgever die van alle mogelijke informatie gebruik maakt om een beeld van de wereld te geven.

In de Twentse Courant Tubantia haalt Theo Hakkert dezer dagen aan dat Schierbeeks honderdste geboortedag – 28 juni 1918 – drie jaar geleden ten onrechte geruisloos voorbij ging. Een symposium, een uitgave, wellicht een straatnaam, dat ‘enig feestelijk vertoon’ heeft hij wel verdiend. Erkenning is op z’n plaats.
Die krijgt hij, aldus Hakkert. Eindelijk. Hij maakt er gewag van dat Graa Boomsma met de biografie Niemand is waterdicht Schierbeek de plek geeft die hem toekomt. Bert Schierbeek, de spin in het web van de Vijftigers, dichters met ieder een eigen stijl en toon, nieuw, recalcitrant, anders, jong, vrijgevochten, Schierbeek een groot schrijver uit… Glanerbrug (geboren op een plek ‘net 300 meter aan de goede kant van de grens’) krijgt eindelijk erkenning. Mooi dat dit boek met de schitterende titel Niemand is waterdicht verschijnt op 9 juni, aanstaande woensdag de 25e sterfdag van de schrijver.
Bert Schierbeek verliest op 13 juli 1970 zijn vrouw bij een auto-ongeluk in Boekelo. Het inspireerde hem tot KDENK in De Deur. Daaruit dit fragment:

en ik denk ook
dat dat denken
niet helpt
want je wordt nooit meer
nat noch vat je een kou
want het regent
noch waait ooit
meer voor jou

Denken is volgens Schierbeek een geduchte gedachte helemaal dicht dichten bv de waarheid die te groot is altijd kleiner te zien dan wat je ziet. Hij laat het mij denken. Het zijn dichtregels waar hij geen punt achter zet.

Jan Stoop, 8-6-2021

Kijk hier voor meer Verhalen uit Borne