Concept Warmteprogramma Borne ter inzage

Het Warmteprogramma biedt inwoners van de gemeente Borne inzicht in de betaalbaarheid van duurzame energievoorzieningen.

Op 4 juli 2023 heeft het college van B&W een concept warmteprogramma vrijgegeven voor inspraak. Het betreft een actualisatie van de eerder vastgestelde Transitie Visie Warmte waarin de duurzaamheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de verschillende duurzame warmtevoorzieningen verder uitgewerkt zijn. Dit programma helpt wijkbewoners bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan waarin de definitieve keuze wordt gemaakt naar welke vormen van duurzame energie bewoners overstappen en wanneer dit gerealiseerd wordt.

In het warmteprogramma (voorheen Transitie Visie Warmte) wordt beschreven welke geschikte duurzame warmteopties op dit moment beschikbaar zijn voor de wijken en dorpen en wanneer de overgang naar deze duurzame warmteopties gepland is.

Wensink-Zuid

In de gemeente Borne is Wensink-Zuid de eerste wijk waarbij bewoners gestart zijn met het maken van een wijkuitvoeringsplan. Richtlijn is om in 2030 van het aardgas af te zijn. In dit proces werd duidelijk dat er behoefte is aan onafhankelijke informatie over de duurzaamheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de verschillende alternatieve energievoorzieningen.

Ook is er behoefte aan inzicht over hoe de kosten zich verhouden tot de huidige aardgasverwarming. De gemeente Borne heeft daarom consultancybureau Tauw de opdracht gegeven om de gegevens hierover in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in
het geactualiseerde concept warmteprogramma.

Warmteprogramma ter inzage

Het geactualiseerde warmteprogramma ligt ter inzage tot en met 24 augustus 2023. Het programma is in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Daarnaast is het document in te zien via de gemeentelijke website.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne