J.R. De Draejpiepers telt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing

Leden van De Draejpiepers zullen op 16 maart de Bornse stemmen gaan tellen voor de verkiezing…

Verklaring van wethouder Arno Spekschoor over werkwijze AZC Azelo

Ik wil een wethouder zijn die praat mèt mensen in plaats van over mensen.

AOW loskoppelen van minimumloon en uitkeringen spoort niet

Als de AOW wordt losgekoppeld van het minimumloon, zet dat een (negatieve) trend voor de toekomst.

Extra Politiek Beraad over de sloop van Maria Mediatrix

Op dinsdag 14 december 2021 is er een extra Politiek Beraad belegd over de voortgang en…

Cursiefje: Mijn Borne 2030

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

Actiegroep Geen Windturbines in Twickel, Hengelo en Borne

Actiegroep in belang van 30.000 bewoners tegen windturbines.

Dit is wat de Bornse raad zegt over de Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie Twente bepaalt hoe zonne- en windenergie in Twente gaat worden opgewekt om de energiedoelen…

Kulturhus wordt nieuwe onderkomen voor gemeentelijke organisatie

Huidige gemeentehuis is aan het eind van de levensduur.

Sloop voormalig AZC-gebouw nog steeds niet zeker

Deel van de raad nuanceert het plan om het complex spoedig te slopen. Andere fracties willen…

De Bornse ambtenaren verhuizen naar het Kulturhus

College kiest voor synergie met Kulturhus