Borne zet in op vrijetijdseconomie

Door de enquête in te vullen kunt u laten weten wat u vindt van de vrijetijdseconomie in de gemeente Borne.

Visie vrijetijdseconomie

De gemeente Borne gaat een visie vrijetijdseconomie maken. In deze visie wordt beschreven hoe de vrijetijdseconomie zich kan ontwikkelen, welke kansen er zijn en hoe deze kunnen (blijven) bijdragen aan een vitale economie. Wat vindt u van de vrijetijdseconomie in de gemeente Borne?

De visie op de vrijetijdseconomie benoemt speerpunten waar de gemeente de komende jaren op kan inzetten en biedt kaders voor ontwikkelingen die passen bij Borne. De visie richt zich op vrijetijdsgenieters. Dit zijn bezoekers, maar óók bewoners van Borne. Er wordt onderzocht waarom (en hoe) de inwoner van Borne graag recreëert in eigen gemeente en wat de toerist aantrekt om naar Borne te komen.

Vrije tijd

Toerisme en recreatie, tegenwoordig gevat onder de noemer ‘vrijetijdseconomie’, is een belangrijk onderdeel van de gemeente Borne. Denk bijvoorbeeld aan bestedingen in winkels en horeca door bezoekers, de gezellige evenementen in de dorpen en de vele mogelijkheden om te wandelen en fietsen. Het nieuwe beleid voor de vrijetijdseconomie moet richting geven aan onder andere de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie, de inpassing in het landschap en de marketingstrategie.

Onderzoek

Om tot een zo breed mogelijk gedragen visie te komen wordt iedereen, bezoekers en bewoners van Borne, uitgenodigd een enquête in te vullen. “We zijn erg benieuwd naar de mening van onze inwoners en toeristen van buitenaf” vertelt dorpsmanager Ruben Baartman. “Wat trekt bezoekers om naar onze gemeente te komen of wat zorgt ervoor dat ze recreëren in een andere stad/dorp?” De uitkomst van dit onderzoek wordt meegenomen als input voor het opstellen van de visie vrijetijdseconomie.

Winactie

Onder alle respondenten worden twee Bornse Cadeaupassen verloot ter waarde van € 100,-.
De enquête is tot en met 6 juli 2022 in te vullen via enquête vrijetijdseconomie Borne

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Volg het Nieuws uit Borne

Meer over Cultuur uit Borne