Borne lijkt de dupe te worden van windmolenbeleid buurgemeenten

Als alle plannen doorgaan, is de gemeente Borne straks ‘omsingeld’ door windturbines.

Buurgemeenten van Borne zetten hun plannen voor hoge windturbines langs onze gemeentegrens door. Zij laten zich blijkbaar weinig gelegen liggen aan de inwoners van gemeente Borne. Ook lijken zij er geen moeite mee te hebben om natuurgebieden te verstoren.

Hof van Twente:
De eerste concrete plannen voor windturbines van ruim 200m tot 250m hoog aan de grens met Borne, kwamen uit de gemeente Hof van Twente. Daar lanceerden Annemarie en Bert Kristen uit Ambt Delden hun plan ‘Wind voor Buren’. Dit houdt in dat zij op hun land nabij knooppunt Buren, aan de rand van landgoed Twickel, twee windturbines willen plaatsen.

Hiertegen ontstond ontzettend veel weerstand, met een demonstratie bij het gemeentehuis in Borne in mei 2021 als hoogtepunt. Hier boden de actiegroepen ‘Geen windmolens bij woonwijken'(Borne) en ‘Buren tegen Windmolens'(Hof van Twente) aan burgemeester en wethouders van Borne een petitie aan.

En hoewel ‘Wind voor Buren’ in augustus 2021 nog te kennen gaf pas op de plaats te maken, blijkt dit niet uit publicaties op hun website. Op 29 oktober 2021 werd nog de rubriek ‘Feiten op een rij’ gepubliceerd. Hierin doet men nog steeds pogingen om de standpunten van tegenstanders te ontkrachten. Dit zou uiteraard niet nodig zijn als de plannen echt in de ijskast waren gezet.

Gemeente Hengelo:
De Gemeente Hengelo heeft in Woolde en Twickel (retentiegebied) zoeklocaties aangewezen voor plaatsing van twee 250m hoge windturbines. Ook wil de gemeente grond langs snelwegen en andere infrastructuur gebruiken om energie op te wekken.

In september 2021 nog gaf de gemeente Hengelo aan, ondanks de felle protesten van omwonenden uit zowel Borne als Hengelo, twee windturbines te willen plaatsen in de zogenoemde ‘oksel’ van de A35 en de A1 in het Woolde. Het gaat hier om gebieden die grenzen aan de wijken Bornsche Maten, Wensink Zuid, Kerkedennen en Letterveld in Borne.

De lokale actiegroepen, die tegen de komst van windturbines in Hengelo en Hof van Twente zijn, zijn samen onder de noemer ‘Actiegroep Geen Windturbines Twickel, Hengelo en Borne’ een petitie gestart. Dit lijkt echter geen soelaas te bieden. Eind 2021 gaat er door de gemeente Hengelo definitief gekozen worden.

Gemeenten Noordoost Twente:
Op de kaart met zoekgebieden, die de gezamenlijke gemeenten Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) hebben aangewezen, worden de plaatsnamen Borne, Zenderen en Hertme niet eens met naam genoemd! Toch maakt één van de rode stippellijnen van zoekgebieden een volledige curve langs de noordoost grens van onze gemeente. Hierdoor zouden er dus windturbines kunnen komen langs de randen van Zenderen, landgoed Weleveld, Hertme en Stroom Esch.

Dinkelland heeft in april 2021 besloten voorlopig niet in te zetten op windturbines en zonneparken. Maar de gemeente had wel plannen voor windturbines in de buurt van Saasveld, dus op de grens met de gemeente Borne.

En hoewel de plannen voor het aantal windmolens inmiddels is gehalveerd (26 in plaats van 48), lijkt plaatsing in andere Noordoost Twente gemeenten voorlopig gewoon door te gaan. TC Tubantia berichtte hierover op 23 november 2021, onder de kop ‘Tubbergen kijkt met windmolens richting Zenderen’, het volgende: “Er blijven vooralsnog drie locaties over. Twee in het gebied tussen de Zenderenseweg, Bekkingvelderweg, Bothorsterweg en Dashorsterweg”.

Dit betreft gebieden rondom landgoed Weleveld nabij Zenderen en Stroom Esch Borne. Heeft Zenderen over enkele jaren hopelijk geen verkeersoverlast meer, komt er de overlast van grote windturbines voor in de plaats!

Tijd voor actie:
Alle boven gemelde gemeenten trekken blijkbaar geheel hun eigen plan. Zonder rekening te houden met overlast in hun buurgemeenten en in natuurgebieden van buurgemeenten.

Wethouder Michel Kotteman van Borne heeft in juli 2021 nog voorgesteld een brief te sturen naar buurgemeenten waarin Borne haar bedenkingen uit over de plaatsing van hoge windturbines. Maar het lijkt er niet echt op dat deze brief is geschreven. Of de boodschap is niet goed overgebracht danwel niet goed overgekomen. Als alle plannen doorgaan, is de gemeente Borne straks ‘omsingeld’ door windturbines.

Dus Burgemeester en wethouders van Borne: ga in overleg, conclaaf of discussie met uw buurgemeenten. En neem als motto: “wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Kijk op de website Geen windmolens bij woonwijken

Kijk op de website Turbine alarm Twente

Volg het nieuws uit Borne

Tekst: Erna Binnendijk
Een productie van RTV Borne