Borne hanteert tweesporenkoers bij huisvesting

Tweesporenkoers huisvesting nieuwe Bornenaren en huisvesting ontheemden.

Evenals andere gemeenten staat Borne voor de opgave huisvesting te bieden voor statushouders en opvang te faciliteren voor asielzoekers en Oekra├»ense vluchtelingen. Om de taakstelling voor 2023-2024 te realiseren heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het Procesplan Twente en is aan de gemeenteraad het voorstel ‘tweesporenkoers huisvesting nieuwe Bornenaren en huisvesting ontheemden’ voorgelegd.

Tweesporenkoers

In de ‘Tweesporenkoers huisvesting’ wordt voor de nieuwe Bornenaren huisvesting gerealiseerd door afspraken met Welbions en door flexwoningen deels aan hen beschikbaar te stellen. In het spoor ‘opvang realiseren voor asiel en ontheemden’ wordt ingezet op het voortzetten van de huidige grootschalige opvang van Oekra├»ners in Maria Mediatrix en op de Zwanenhof.

Procesplan Twente

Het ‘Procesplan Twente’ biedt de mogelijkheid voor de gemeente Borne om onderling met andere regio gemeenten afspraken te maken over het uitwisselen of overnemen van taakstellingen. Burgemeester Pierik: “Door instemming met het procesplan hebben wij als gemeente Borne de gelegenheid om met andere regio gemeenten de Twentse opgave te bespreken en daar waar mogelijk elkaar te versterken op proces- en uitvoeringsniveau.”

Toekomst

Met de uitvoering van de ‘Tweesporenkoers huisvesting’ wordt op de korte termijn een oplossing geboden. Het is ook belangrijk om voor de langere termijn de effecten van huisvesting van statushouders en onderdak bieden aan asielzoekers en ontheemden goed in kaart te brengen. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten voor gezondheid, onderwijs en welzijn. Het college gaat voor deze langere termijn vraagstukken een plan van aanpak maken.
De gemeenteraad bespreekt de ‘Tweesporenkoers huisvesting’ tijdens het Politiek Beraad van 14 februari en in de gemeenteraadsvergadering op 21 februari aanstaande.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Borne

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne