Boomdeeldag voor inwoners buitengebied Borne

Inwoners van het buitengebied Borne kunnen goedkoop plantmateriaal aanvragen.

Er komt een Boomdeeldag aan en dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van Borne bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. In samenwerking met de provincie Overijssel en Landschap Overijssel deelt gemeente Borne komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit voor 25% van de totale kosten (eigen bijdrage tussen €37,50 tot max. €250,-). De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente Borne woont, een plek heeft voor bomen en/of bosplantsoen in een klein landschapselement of op het erf zodat de lokale biodiversiteit en de landschapsstructuur wordt versterkt.

Aanvragen kan tot 30 juli

Tot 30 juli 2022 is het mogelijk om als inwoner van Borne online plantmateriaal aan te vragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal €1.000,- aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal €250,-. Let wel, er is een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Borne wordt de Boomdeeldag op 19 november 2022 gehouden. De uitgiftelocatie wordt op een later moment bekend gemaakt.

Iedereen een Boom-actie

De ‘Iedereen een Boom-actie’ is onderdeel van het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel en het sluit aan bij de ambitie van de gemeente Borne om de komende jaren 23.000 bomen te planten. “Het vergroenen van onze mooie gemeente draagt bij aan de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid.”

Kijk voor meer informatie op de website van Iedereen een boom

Volg het nieuws uit Borne