Bij de Stroom Esch en de Bornsche Maten komt een nieuw bos

Deze winter plant Staatsbosbeheer ruim dertig hectare nieuw bos aan in de regio Twente.

In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende tien jaar 5.000 hectare nieuw bos. Bomen zijn beter als klimaat maatregel dan zonnepanelen en windmolens. Staatsbosbeheer gaat onder andere bomen aanplanten in de omgeving van de Bornse wijken Stroom Esch (tegenover café Jachtlust) en Bornsche Maten (aan de Hemmelhorst).

Bomen planten is hot. Het blijkt meer en meer dat veel bomen planten het beste helpt als klimaat maatregel, beter dan zonnepanelen en windmolens. Bij bomen duurt het geen jaren voordat het een klimaatneutraal product is: bomen zijn direct klimaatneutraal!

De plannen van Staatsbosbeheer passen naadloos in de overheidsplannen. Bos staat ook in het overheidsbeleid weer volop in de belangstelling. In 2030 moet Nederland een grotere diversiteit aan bos, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden hebben. Bovendien hebben het Rijk en de provincies samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10 % te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare totaal. Om de kennis over – en het plezier voor – bos en bomen te vergroten, is ook afgesproken dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode een boom planten.

Het nieuwe bos legt CO2 vast en levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd moet zijn. Daarnaast vervult bos nog meer functies: als leefgebied voor veel plant- en diersoorten, voor de mens om te ontspannen en de natuur te beleven en als bron van de hernieuwbare grondstof hout.

Er wordt bos gerealiseerd dat door het gebruik van een groot aantal verschillende boom- en struiksoorten aantrekkelijk wordt voor mens, plant en dier. Ook biedt het voor toekomstige generaties allerlei keuzemogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld natuur, recreatie en het produceren van hout. In het bos zal een diversiteit aan boom- en struiksoorten worden geplant zoals: : zoete kers, haagbeuk, zwarte populier, tamme kastanje, linde, hazelaar, Gelderse roos en meidoorn.

Wilt u meer informatie over het nieuwe bos in Twente? Neem dan contact op met de boswachter via: j.buunen@staatsbosbeheer.nl
Meer informatie over bos bij Staatsbosbeheer kunt u vinden in het dossier Bos.

Tekst: Erna Binnendijk
Foto: Staatsbosbeheer
Een productie van RTV Borne