AOW loskoppelen van minimumloon en uitkeringen spoort niet

Als de AOW wordt losgekoppeld van het minimumloon, zet dat een (negatieve) trend voor de toekomst.

Volgens Fractie Den Haan (Den Haag) is het onacceptabel dat het nieuwe kabinet de AOW wil loskoppelen van het minimumloon en de uitkeringen. Qua koopkracht zijn gepensioneerden in ons land al langer het kind van de rekening. Als het kabinetsplan doorgaat, dan stijgen de minimumlonen en bijstandsuitkeringen de komende tijd wel, maar de AOW niet. Daarom start Liane den Haan een petitie. Den Haan: “Het is tijd voor actie, want het ontkoppelen van de AOW spoort niet!”

De helft van alle volwassenen in ons land is 50 jaar of ouder en de groep senioren groeit explosief. Het nieuwe kabinet heeft echter totaal geen oog voor het inkomen van die miljoenen mensen. Sterker nog: het kabinet zet hun koopkracht nog verder onder druk!

Liane den Haan: “De afgelopen 15 jaar zijn gepensioneerden er 20 procent in koopkracht op achteruit gegaan in vergelijking met werkenden. Die inkomenskloof moet wat mij betreft worden gedicht. Maar dat wil het kabinet niet. Hun voorstel is om het minimumloon los te koppelen van de AOW. Het minimumloon gaat stapsgewijs 7,5 procent omhoog, de AOW dan dus niet. Dat is wat mij betreft onacceptabel. Daarbij komt dat als de AOW wordt losgekoppeld van het minimumloon, dat een trend zet voor de toekomst. Daar kom je nooit meer vanaf en daar maak ik me grote zorgen om.”

Wat betekent dit voor de inwoners van Borne

Borne telde in 2020 al 5.139 65-plussers. De verwachting is dat dit er in 2030 al 6.396 zullen zijn en in 2040 en 2050 respectievelijk 7.346 en 7.366. De 65-plussers maken naar schatting nu zo’n 25% van de bevolking van Borne uit en in 2050 zelfs 30,5%. Dit betekent dat ook een groot deel van de Bornse bevolking zal worden getroffen door de kabinetsplannen.

Petitie tegen kabinetsplan AOW

Liane den Haan start de petitie ‘AOW ontkoppelen spoort niet’. Daarmee roept zij mensen op om te protesteren tegen het kabinetsplan rond de AOW.

De petitie kan worden ondertekend op petities.nl

Kijk voor meer informatie op de website Fractiedenhaan

Volg de politiek uit Borne

Volg het nieuws uit Borne