ANBI informatie

= = = deze pagina is onder constructie = = =

Als ANBI moeten wij op onze website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie, de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.
Statutaire naam: Stichting Radio-TV Borghende
Roepnaam: RTV Borne

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
RSIN 804482913

De contactgegevens van de instelling:
Marktstraat 23
7622 CP Borne

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:
De stichting stelt zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht, door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente Borne leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
RTV Borne is het Onafhankelijk Journalistieke Nieuwsmedium van, voor en door Borne dat zich richt op het voor, over èn met de inwoners van de Gemeente Borne maken en verspreiden van maatschappelijk relevante actualiteiten, informatie en amusement. Dit wordt cross-mediaal gerealiseerd via kanalen als de Radio, de Televisie, Social Media en het Internet.
Onze missie is om de communicatie en verbinding tussen de inwoners in onze gemeente te bevorderen.

De functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’. De namen van de bestuurders.
Jaap Besteman, voorzitter
Henk van Wolferen, secretaris

Het beloningsbeleid. Publiceer het beloningsbeleid voor de beleidsbepalers zoals beschreven in de statuten. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
De statuten (artikel 3.2) vermelden:
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
een financiële verantwoording