Actiegroep Geen Windturbines in Twickel, Hengelo en Borne

Actiegroep in belang van 30.000 bewoners tegen windturbines.

Bewoners van Twickel, Hengelo en Borne slaan de handen ineen om de plaatsing van 250 meter hoge windturbines in Woolde, bij knooppunt Buren en op landgoed Twickeltegen te gaan. De gemeente Hengelo heeft hier namelijk zoeklocaties aangewezen voor de plaatsing van twee windturbines met een voor Nederlandse maatstaven ongekende hoogte. Ook “Wind voor Buren” wil in Buren twee hoge windturbines plaatsen.

De actiegroep is een initiatief van inwoners en ondernemers uit; Twickel, Woolde, Wensink-Zuid, Woolderes, Bornsche Maten, Westermaat, Deldeneresch, De Veldkamp, Letterveld/Kerkedennen en Hengelose Es.

Onder de naam “Actiegroep Geen Windturbines in Twickel, Hengelo en Borne” komen ze op voor de belangen van ruim 30.000 inwoners in de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. Sinds de plaatsing van windturbines op land is er discussie over de risico’s voor de gezondheid. Windturbines maken geluid waar mensen zich aan storen. Maar er wordt steeds meer bekend over laagfrequent geluid en zogenaamd infrasoon geluid. Dit zijn onhoorbare (soms voelbare) trillingen. Daar kunnen mensen ziek van worden. De bewoners van het initiatief trekken hier de streep. Henk Dassen: “We moeten bijdragen aan de energietransitie, maar dat mag niet ten koste gaan van de gezondheid van omwonenen”.

De bewoners en ondernemers krijgen bijval vanuit de wetenschap. Recent verschenen er wetenschappelijke studies die schade aan het hart door laagfrequent geluid en schade aan de hersenen door infrasoon geluid aantonen. Ook Nederlandse artsen waarschuwen voor de gezondheidseffecten van windturbines in de buurt van woonhuizen.

Diederik Neeb: “We kunnen en mogen al deze signalen niet negeren. Wij doen een beroep op de politiek om de inwoners van Borne, Hengelo en Hof van Twente te beschermen. Veilig wonen is een grondrecht en het is de plicht van de politiek om dit te waarborgen. Windturbines op deze locaties passen hier niet bij”.

In lijn met de wetgeving in Denemarken, Polen en de Duitse deelstaat Beieren adviseren ook Nederlandse experts om bij de plaatsing van windturbines tien keer de hoogte van de windturbine aan te houden als relatief veilige afstand voor wonen en werken. De gemeente Hengelo heeft inmiddels twee mogelijke locaties laten afvallen omdat deze te dicht bij de huizen in de Bornsche Maten waren. Maar ook de afstand van de overgebleven locaties voor beoogde windturbines voldoen bij lange na niet aan het afstandscriterium. De afstand tot de woningen is minder dan twee keer de hoogte van de turbine. Dit is bij lange na niet tien keer de hoogte van de turbines en dus volstrekt onacceptabel volgens het advies van onafhankelijke experts.

Joris van Hoof: “De interactie tussen de natuur en technologie verandert niet bij een grensbordje. Dat Nederland achter loopt qua wetgeving is vervelend genoeg. In dit vacuüm moet je juist gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten en internationale ervaringen. Dat hoort bij verantwoordelijk bestuur”. De actiegroep is een petitie gestart om aan de politiek duidelijk te maken hoe groot de weerstand tegen de plannen is. Verder zal de actiegroep met publieke acties en inspraakmogelijkheden in de gemeenteraden zijn standpunten kracht bij zetten. Mocht het nodig zijn dan zal de actiegroep gerechtelijke stappen ondernemen en zich laten bijstaan door juridisch specialist Mr. Peter de Lange.

Kijk voor meer informatie op de website van Turbine Alarm Twente

Volg de politiek in Borne

Volg het nieuws uit Borne