Aantal positief geteste Bornenaren zakt weer onder Twents gemiddelde

Zowel omgerekend aantal als percentage positief getesten nog wel hoger dan het cijfer voor heel Nederland.

Elke week kijkt RTV Borne terug naar trends in de cijfers van corona in Borne en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke situatie. Hier worden drie indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Weer minder positief geteste Bornenaren dan vorige week

In de week van van 18 tot en met 24 mei zijn bij het RIVM 47 meldingen van positief op COVID-19 geteste Bornenaren binnengekomen. Dat zijn er 28 minder dan vorige week en ook zo’n 28 minder dan het gemiddelde van de vier weken vóór deze week.

Omgerekend per 100.000 inwoners waren in Borne 202 meldingen. Dat is meer dan dit cijfer voor heel Nederland, maar minder dan in Twente (Nederland 162 per 100.000 inwoners, Twente 239).

In Twente hadden vier gemeenten minder gemelde besmettingen per 100.000 inwoners dan Borne.

Percentage positief geteste mensen in Borne daalt ook

Procentueel komt het cijfer van Borne deze week dichtbij dat van het landelijk gemiddelde uit. Van alle Bornenaren die zich van 18 tot en met 24 mei hebben laten testen in een teststraat van de GGD was 10,9 procent positief. Dat is tussen het Nederlandse (10,4) en Twentse (12,4) percentage in.

GGD Twente meldt dat in Twente de afgelopen week de meeste positieve tests zijn uitgevoerd in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar. Voor leeftijdscategorie 50 tot met 59 jaar geldt het hoogste percentage van alle leeftijdscategorieën. 15,4 procent van alle getesten in die categorie was positief.

Deze week geen aan GGD gemeld sterfgeval uit Borne

Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven zegt iets over de ernst van de situatie.

Bij GGD Twente zijn afgelopen week geen Bornenaren met COVID-19 gemeld die zijn overleden. Sinds 13 februari zijn er twee sterfgevallen gemeld uit Borne. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week één patiënt met COVID-19 is overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Het dashboard van de Rijksoverheid meldt deze week één ziekenhuisopname van iemand uit Borne. Sinds 11 mei zijn volgens dit dashboard vijf Bornenaren vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente waren deze week veertien meldingen van ziekenhuisopnames (inclusief directe opname op IC). De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen.

Aantal vaccinaties in Twente en Nederland

Tot 24 mei heeft de GGD aan 149.630 Twentenaren een eerste vaccinatie gegeven. En zijn 71.767 Twentenaren volledig gevaccineerd door de GGD. Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft aan dat tot en met 24 mei ongeveer 8,5 miljoen prikken zijn gezet.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het huidig geldende risiconiveau is op 28 april bepaald.

Reproductiegetal zakt voor het eerst in tijden behoorlijk

Het meest recente landelijke reproductiegetal is van 25 mei en bedraagt 0,82. Het getal schommelt al een tijd rond 1, maar kwam lange tijd vaker boven dan onder 1 uit. Vorige week zakte het tot 0,95 en nu zakt het dus nog verder door. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Borne

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne