Aantal besmettingen met corona stijgt door, maar niet zo hard als vorige week

Percentage positief geteste mensen stijgt wel ook door.

Elke week kijkt RTV Borne terug naar trends in de cijfers van corona in Borne en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke situatie. Hier worden vier indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests, het aantal virusdeeltjes in rioolwater en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Meer positief geteste Bornenaren dan vorige week

In de week van van 20 tot en met 26 april zijn bij het RIVM 91 meldingen van positief op COVID-19 geteste Bornenaren binnengekomen. Dat zijn er twaalf meer dan vorige week en zo’n 41 meer dan het gemiddelde van de vier weken daarvóór.

Omgerekend waren in Borne 390 meldingen per 100.000 inwoners. Dat is meer dan het landelijke en het Twentse gemiddelde (Twente 273 per 100.000 inwoners, Nederland 325).

In Twente had alleen de gemeente Tubbergen iets meer gemelde besmettingen per 100.000 inwoners dan Borne.

Percentage positief geteste mensen in Borne stijgt ook weer door

Ook procentueel komt het cijfer van Borne boven dat van het Twentse gemiddelde uit. De daling van vorige week zet niet door. Dat verschillen is wel kleiner dan het verschil in absolute aantallen, wat erop duidt dat men zich in Borne relatief eerder liet testen van over heel Twente bekeken.

Van alle Bornenaren die zich van 20 tot en met 26 april hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week 11,1 procent positief. Dat was vorige week nog 7,5 procent net iets meer. Voor Twente (10,9 procent) en Nederland (10,1 procent) is dit percentage iets lager.

GGD Twente meldt dat in Twente de afgelopen week de meeste tests zijn uitgevoerd in de leeftijdscategorie 10 tot en met 19 jaar. Het percentage positief getesten was net als vorige weken het hoogst in de categorie 70 plus.

Wel minder virusdeeltjes in rioolwater dan vorige week

Deeltjes van het coronavirus zijn vaak op te sporen in ontlasting. Het rioolwater bij zuiveringsinstallaties wordt getest op de virusdeeltjes. Deze deeltjes kunnen iets zeggen over het toekomstig verloop van het aantal besmettingen.

Het dashboard van Rijksoverheid meldt voor Borne dat in de week van 19 tot en met 25 april afgerond 109 virusdeeltjes zijn aangetroffen (per 100.000 inwoners, x 100 miljard). Dat is minder dan een week eerder en ongeveer gelijk aan het cijfer voor heel Twente. Voor geheel Nederland geldt een veel hoger cijfer (Twente 116, Nederland 337).

Deze week weer geen aan GGD gemelde sterfgeval uit Borne

Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven zegt iets over de ernst van de situatie.

Bij GGD Twente is afgelopen week geen enkele Bornenaar met COVID-19 gemeld die is overleden. Twee weken terug was er één melding. Daarvóór was het laatst gemelde sterfgeval door corona in Borne op 13 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week vier patiënten met COVID-19 zijn overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er zijn deze week volgens het dashboard van Rijksoverheid drie Bornenaren vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 43 (inclusief directe opname op IC). Dat is er één meer dan een week eerder. De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 92.348 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 31.141 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 5.293.851 voor heel Nederland, tot en met 27 april.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het risiconiveau is op 13 april bepaald.

Reproductiegetal voor het eerst sinds weken onder 1

Het meest recente landelijke reproductiegetal is van 12 april en bedraagt 1,05. Het getal schommelt al een tijd rond 1, maar komt de laatste tijd vaker boven dan onder 1 uit. Twee weken terug kwam dit cijfer voor het eerst sinds 22 februari weer uit onder 1, vorige week wat het precies 1. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Borne

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne