VIDEO Marja Zandjans vertelt over ‘Inclusie’ in Borne

De gemeente Borne heeft een inclusie agenda opgesteld waar Marja Zandjans over komt praten.

Cursiefje: Lente

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

VIDEO Interview Arno Post, biljartgroep Letterbak

Arno Post is bijna vanaf de oprichting lid van de biljartclub, zelf noemt hij het de…

VIDEO Interview Frans Edelijn, voorzitter wijkvereniging Stroom Esch

Frans Edelijn is oud PvdA raadslid en de huidige voorzitter van de wijkvereniging Stroom Esch.

VIDEO Interview Bernard Slotman over Versnelde Sociale Woningbouw

Bernard Slotman, raadslid CDA, vertelt over het geharrewar in de gemeenteraad over de plek waar 51…

VIDEO Interview Rik Gockel van Welbions

Rik Gockel is projectontwikkelaar bij Welbions; de woningbouwvereniging van Hengelo, Borne en enkele kerkdorpen.

7 februari Voorleeswedstrijd Borne

Wie wordt de voorleeskampioen van de gemeente Borne in 2024?!

Cultureel Podium Bornse Synagoge

In de maanden februari en maart zijn in de Bornse Synagoge weer een aantal boeiende voorstellingen…

Cursiefje: In Stilte

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

VIDEO Rose Headly, raadslid GB90

Rose Headly vertelt over de besluitvorming rond het thema versneld wonen.